სწავლა

Globex Analytics - ში სწავლა ნიშნავს სავალუტო ტრეიდერისა და საერთაშორისო დონის საინვესტიციო კონსულტანტის პროფესიის დაუფლებას. კომპანიის კონსულტანტები და ანალიტიკოსები წლების განმავლობაში ატარებენ ტრენინგებს, სემინარებს, მასტერკლასებსა და წარმატებულ მოსწავლე-ინვესტორებთან შეხვედრებს.

ახლა კი თქვენც შეგიძლიათ ისარგებლოთ მათი ცოდნით, რათა ისწავლოთ თქვენი დანაზოგის წარმატებულად ინვესტირება, ბიზნესის წამოწყება ან ინტერნეტის მეშვეობით გამომუშავება.

Globex Analytics - ინდივიდუალური მიდგომა

ინდივიდუალურად შერჩეული მეცადინეობების გრაფიკი, რომელიც დგინდება თქვენი პირადი პედაგოგის მიერ, თქვენი დღის წესრიგისა და სწავლის მიზნებიდან გამომდინარე.

Globex Analytics - პირადი პედაგოგი და კონსულტანტი

თქვენი გზამკვლევი ფინანსურ ბაზარზე სასწავლო პროგრამაზე რეგისტრაციის პროცესიდან თქვენი მთელი მუშაობის პერიოდის განმავლობაში.

Globex Analytics - სრული ჩაყვინთვა საინვესტიციო სამყაროში

გამოცდილ ტრეიდერებთან ერთად რეალურ მაგალითებზე თქვენ სწავლობთ ვაჭრობის საუკეთესო სტრატეგიის არჩევას. ხოლო ჯგუფურად სხვა მოსწავლეებთან ერთად მეცადინეობისას შეგიძლიათ ააგოთ საკუთარი სტრატეგია და გამოიყენოთ ოპერატიული გადაწყვეტილებები გარიგებების მიხედვით. თქვენ იღებთ პრაქტიკულ გამოცდილებას რომელიც გესაჭიროებათ რეალური ტრეიდინგისთვის/ვაჭრობისთვის.

საუკეთესო ტრეიდერებთან ურთიერთობის შესაძლებლობა

ყოველკვირას თქვენთვის ჩატარდება მასტერკლასები ყველაზე წარმატებულ ტრეიდერ-სპეციალისტებთან, რომლებსაც შეუძლიათ გაგიზიარონ შემოსავლიანი ვაჭრობის საკუთარი გამოცდილება.

სწავლებაზე ჩაწერა