ჩვენი მისია

საგანმანათლებლო-ანალიტიკური ცენტრი „Globex Analytics„-ი არის უნიკალური პროექტი პროფესიონალურ საგანმანათლებლო სფეროში, ასევე შემოსავლიანი ფინანსური პროექტებისა და ბიზნეს იდეების ფორმირებისა და გაძღოლის პროექტი ფიზიკური და იურიდიული პირებისთვის.

ჩვენ გვაქვს საინვესტიციო თავისუფალი კაპიტალის პრაქტიკული წარმატებული გამოცდილება ფინანსური ბაზრის ყველაზე რესპექტიულ სფეროებში იმ მიზნით, რომ მიღებული იქნას შესაძლო შედეგის მაქსიმუმი.

ფიზიკურ პირებს ჩვენ ვეხმარებით ისწავლონ ფინანსურ ბაზარზე დამოუკიდებლად მუშაობა. დაინტერესებულ პირებს ჩვენ ვუწევთ პერსონალურ კონსულტაციებს და მხარს ვუჭერთ გამოიმუშავონ შესაბამისი ფინანსური გეგმა, ასევე ვეხმარებით მის მონიტორინგში, გაძღოლასა და განახლებაში ფინანსური ვითარების ცვლილებების შესაბამისად.

ჩვენი პროფესიონალური მიდგომით და ეფექტიანად შერჩეული ფინანსური ინსტრუმენტებით, ჩვენ ხელს ვუწყობთ როგორც ბიზნესის წარმატებულ განვითარებას, ასევე ინვესტორის პირადი კეთილდღეობის გაუმჯობესებას.

დაუსვით ანალიტიკოსს შეკითხვა თქვენი ქალაქიდან

დაუსვით ანალიტიკოსს შეკითხვა თქვენი ქალაქიდან