სტატისტიკა

21.08.2017 - 25.08.2017
ეს გარიგებები ერთი ლოტით რომ 1 გაკეთებულიყო, კვირეული პროფიტი იქნებოდა შემდეგი: ...

ვრცლად...

14.08.2017 - 18.08.2017
ესგარიგებებიერთილოტითრომ 1 გაკეთებულიყო, კვირეულიპროფიტიიქნებოდაშემდეგი: ...

ვრცლად...

07.08.2017 - 11.08.2017
ეს გარიგებები ერთი ლოტით რომ 1 გაკეთებულიყო, კვირეული პროფიტი იქნებოდა შემდეგი: ...

ვრცლად...

31.07.2017 - 04.08.2017
ეს გარიგებები ერთი ლოტით რომ 1 გაკეთებულიყო, კვირეული პროფიტი იქნებოდა შემდეგი: ...

ვრცლად...

24.07.2017 - 28.07.2017
ეს გარიგებები ერთი ლოტით რომ 1 გაკეთებულიყო, კვირეული პროფიტი იქნებოდა შემდეგი: ...

ვრცლად...

17.07.2017 - 21.07.2017
ესგარიგებებიერთილოტითრომ 1 გაკეთებულიყო, კვირეულიპროფიტიიქნებოდაშემდეგი: ...

ვრცლად...

10.07.2017 - 14.07.2017
ესგარიგებებიერთილოტითრომ 1 გაკეთებულიყო, კვირეულიპროფიტიიქნებოდაშემდეგი: ...

ვრცლად...

03.07.2017 - 07.07.2017
ეს გარიგებები ერთი ლოტით რომ 1 გაკეთებულიყო, კვირეული პროფიტი იქნებოდა შემდეგი: ...

ვრცლად...

26.06.2017 - 30.06.2017
ეს გარიგებები ერთი ლოტით რომ 1 გაკეთებულიყო, კვირეული პროფიტი იქნებოდა შემდეგი: ...

ვრცლად...

12.06.2017 - 16.06.2017
ეს გარიგებები ერთი ლოტით რომ 1 გაკეთებულიყო, კვირეული პროფიტი იქნებოდა შემდეგი: ...

ვრცლად...